non violence

Non Violence
2009

150 cm lång skulptur i 20 mm stålplåt

Konstnär Carl Fredrik Reuterswärd

Beställare Galleri Astley, Uttersberg

www.galleriastley.com

Konstruktion Svante Nordlander

Plasmaskärning Steeltec i Falun AB