Tidskriften Hemslöjden

Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund 2001–2010

red. Celia Dackenberg

omslagsfoto Anders Qwarnström

grafisk form Eva Kvarnström

 www.hemslojden.org