Bergslagens mörker och ljus
Svante Rydbergs måleri

Red. Karin Perers

Uppdragsgivare Dualis förlag 2023

Grafisk form Eva Kvarnström

96 sidor