Jag är lust och jag är längtan.
Kärleksdikter av Erik Axel Karlfeldt

Uppdragsgivare Karlfeldtsamfundet 2010

red. Karin Perers

ill. Lena Sjöberg

lenasjoberg.com

grafisk form Eva Kvarnström

140 sid

karlfeldt.org