Kvinnors rösträttskamp i Dalarna 1905–1921

Av Birgitta Sandström

Uppdragsgivare Kulturpoolen 2021

Grafisk form Eva Kvarnström

160 sidor