Nödhjälp & skaparglädje

Västerbottens läns hemslöjdsförening 1909–2009

av Katarina Ågren

grafisk form Eva Kvarnström

Uppdragsgivare Västerbottens läns hemslöjdsförening och Hemslöjden i Umeå AB 2011