Världsarvet Falun –
Ett minne för livet

World Heritage Falun –
Un Unforgettable Experience

48 sidor, på svenska respektive engelska

text Örjan Hamrin & Daniels Sven Olsson

grafisk form Eva Kvarnström

uppdragsgivare Världsarvsrådet Falun 2011

www.varldsarvetfalun.se