Lenny Clarhäll
Självbiografisk bilderbok

Uppdragsgivare Lenny Clarhäll 2021

Grafisk form Eva Kvarnström

144 sidor