Dalmåleri 2007

Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund, 

Dalarnas museum och Nordiska museet

av Roland Andersson, Rune Bondjers, 

Johan Knutsson och Margareta Andersson

grafisk form Eva Kvarnström

608 sidor

dalarnasmuseum.se