Erik Axel Karlfeldt –
Vägen till nobelpriset

Erik Axel Karlfeldt –
The Road to the Nobel Prize

red. Karin Perers

foto Jonas Palm och Per Eriksson

grafisk form Eva Kvarnström

96 sidor

 karlfeldt.org