groddar

Stora Groddar
2011

Skulpturer i cortenstål 
Rondell i Insjön, Dalarna

Konstnär Mats Lodén 

Tillverkning Mats Lodén och Svante Nordlander

http://www.matsloden.com