Tidskriften Byggnadskultur

uppdragsgivare Byggnadsvårdsföreningen 2004–2010

red Eva Kvarnström & Paul Hansson

grafisk form Eva Kvarnström

byggnadsvard.se