Dräkt & textil
text Kerstin Ankert, 72 sid

Dalahästar
text Rune Bondjers, 72 sid

Dalmåleri
text Rune Bondjers, 72 sid

Kataloger till permanenta utställningar i Dalarnas museum, 2009

grafisk form Eva Kvarnström

www.dalarnasmuseum.se