Litteratur i gränszonen

Uppdragsgivare Högskolan Dalarna 2010

red. Elisabeth Bladh & Christina Kullberg

omslagsillustration Jöns Mellberg

grafisk form Eva Kvarnström

176 sidor

du.se