Dräkternas Hälsingland
mode – tradition – tolkningar

Av Håkan Liby

Uppdragsgivare Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund 2018

Grafisk form Eva Kvarnström

318 sidor