Falun.
Staden som försvann

Uppdragsgivare Dalarnas museum 2011

red. Örjan Hamrin

grafisk form Eva Kvarnström

272 sidor

dalarnasmuseum.se