Folkkonst i Rättvik

16 sidor

Uppdragsgivare Rättviks kommun, Folkmusikens hus, Länskonst Dalarna

grafisk form Eva Kvarnström

 http://www.rattvik.se http://www.folkmusikenshus.se