Falu gruva i skönlitteraturen

Uppdragsgivare Högskolan Dalarna 2011

av Bo G Jansson

grafisk form Eva Kvarnström

442 sidor

du.se