Dalarna – kulturmiljö i trä

Utställningsmonter för Länsstyrelsen Dalarna, 

Kulturmiljöenheten på Swedish Wood Expo 2011
lansstyrelsen.se/dalarna

foto Lars Dahlström
larsdahlstrom.se

formgivning Eva Kvarnström

print och montering Yeap