Växtlighet i vägmiljö.
Praktiska råd

Uppdragsgivare 

Alm & Wennermark AB 

för Trafikverket 2011

red. Karin Wennermark

96 sidor

 www.trafikverket.se

 www.journalisterna.com