Omsorgsarbetets utmaningar.
Om hemtjänstpersonalens
arbetsvillkor och kunskapsprocesser

48 sidor

av Renita Sörensdotter

ill. Lisa Gunnarsson

grafisk form Eva Kvarnström

Uppdragsgivare Dalarnas forskningsråd 2011

klicka dit