kontakt

skulpturbygge grafisk form
Svante Nordlander
Kyrkbacksvägen 5
791 33 Falun
Verkstad: Grönbo, Falun
svante@oform.se
070-731 56 37
Eva Kvarnström
Kyrkbacksvägen 5
791 33 Falun
Besöksadress: Nisserska, Tingshusvägen 4, Falun
eva@oform.se
070-512 12 53