jag är lust och jag är längtan

Jag är lust och jag är längtan.
Kärleksdikter av Erik Axel Karlfeldt

Uppdragsgivare Karlfeldtsamfundet 2010

red. Karin Perers

ill. Lena Sjöberg

lenasjoberg.com

grafisk form Eva Kvarnström

140 sid

karlfeldt.org