böcker

falu_gruva_hd

Picture 13 of 14

Falu gruva i skönlitteraturen
Uppdragsgivare Högskolan Dalarna 2011
av Bo G Jansson
grafisk form Eva Kvarnström
442 sidor
www.du.se