Okända mästare.
Skulptur på egna vägar

Uppdragsgivare Hemslöjdens förlag 2008

160 sidor

av Olle Nessle

grafisk form Eva Kvarnström

hemslojdensforlag.se