övrigt

dm_fasadny

Picture 4 of 4

Dalahästar Dalmåleri.
Nya utställningar på Dalarnas museum

Fasadskylt 6x4 meter 2009
grafisk form Eva Kvarnström
www.dalarnasmuseum.se