övrigt

Monter-Lansstyrelsen

Picture 1 of 4

Dalarna – kulturmiljö i trä
Utställningsmonter för Länsstyrelsen Dalarna, Kulturmiljöenheten på Swedish Wood Expo 2011
foto Lars Dahlström
www.larsdahlstrom.se
formgivning Eva Kvarnström
print och montering Yeap
www.yeap.se