broschyrer

souvenirguide

Picture 4 of 4

Världsarvet Falun – Ett minne för livet
World Heritage Falun – Un Unforgettable Experience
48 sidor, på svenska respektive engelska
text Örjan Hamrin & Daniels Sven Olsson
grafisk form Eva Kvarnström
uppdragsgivare Världsarvsrådet Falun 2011
www.varldsarvetfalun.se