böcker

drakternas-halsingland

Picture 2 of 14

Dräkternas Hälsingland.
Mode - tradition - tolkningar

Uppdragsgivare Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund
av Håkan Liby
grafisk form Eva Kvarnström
tryck Göteborgstryckeriet Mölndal 2018
318 sidor