böcker

litteratur_i_granszonen

Picture 13 of 13

Litteratur i gränszonen
Uppdragsgivare Högskolan Dalarna 2010
red. Elisabeth Bladh & Christina Kullberg
omslagsillustration Jöns Mellberg
grafisk form Eva Kvarnström
176 sidor
www.du.se