böcker

falun

Picture 3 of 14

Falun. Staden som försvann
Uppdragsgivare Dalarnas museum 2011
red. Örjan Hamrin
grafisk form Eva Kvarnström
272 sidor
www.dalarnasmuseum.se